Providing private health care for you and your employees

Dbanie o zdrowie zespołu może być tak samo ważne dla Twojej firmy jak dla nich, zwłaszcza jeśli ten pracownik jest kluczowym członkiem personelu i nie ma go przez dłuższy czas i musi czekać na leczenie, którego potrzebuje.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma na celu pokrycie kosztów prywatnego leczenia uleczalnych krótkoterminowych chorób lub urazów, ogólnie obejmując leczenie stacjonarne i dzienne, a także kwalifikujące się leczenie ambulatoryjne, umożliwiając Twoim członkom powrót do pracy jak to możliwie najszybciej.